Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la selecció de 7 persones en el marc del Programa Treball i Formació, línies MG52, PRGC i PANP i constitució borsa suplents.

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu

Mitjançant Decret de Presidència 2022-0148, de data 10 de maig de 2022, s’ha resolt la convocatòria i les bases del procés selectiu.

Termini de presentació de sol·licituds: 5 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci.

Llista d'aspirants admesoses i exclosos/es al procés selectiu de 7 persones en el marc del Programa Treball i Formació (MG52, PRGC i PANP i data de la convocatòria.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 19:42
Darrera actualització: 18.05.2022 | 19:42