205_2024 Convocatòria per a la selecció del lloc de treball d'enginyer tècnic de l'Àrea de Territori i la constitució d'una borsa de treball comarcal.

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció del lloc de treball d'enginyer tècnic de l'Àrea de Territori i la constitució d'una borsa de treball comarcal.

Mitjançant Decret de Presidència 2024-0129 de data 18 d’abril de 2024, s’aproven les bases reguladores del procés selectiu pel nomenament mitjançant la modalitat de funcionari interí per programa, per a cobrir temporalment el lloc de treball de d’Enginyer/a Tècnic/a de l’Àrea de Territori (A2) del Consell Comarcal del Moianès, i constitució d’una borsa de treball comarcal i la convocatòria pública, mitjançant procediment d’urgència, pel sistema de concurs- oposició, pel nomenament mitjançant la modalitat de funcionari interí per programa, per a cobrir temporalment el lloc de treball de d’enginyer/a tècnic/a de l’Àrea de Territori (A2) del Consell Comarcal del Moianès, i constitució d’una borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 6 de maig de 2024.

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva i nomenament tribunal

Darrera actualització: 16.05.2024 | 15:56
Darrera actualització: 16.05.2024 | 15:56