Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Requisits previs

Cal que la sol·licitud d'accés a la informació permeti tenir constància de:

a) La identitat del sol·licitant.

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.

c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.

Preu / Taxa

L'accés a la informació pública és gratuït.

No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Documentació a aportar

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Comença

Per a tramitar per internet

Cal un servei d'identificació digital reconegut: idCAT Mòbilcertificat digital o Cl@ve

Més informació

​​

Actualitzat el 17/03/2021

Darrera actualització: 22.02.2023 | 17:52
Darrera actualització: 22.02.2023 | 17:52