Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018 (prorrogat pel 2023), actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat també s'ha treballat de manera participativa en l'elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

_________________________________

Actualment els processos de participació ciutadana vigents sobre temes actuals d'interès comarcal, són:

 

1. - PLA DE SALUT COMARCAL DEL MOIANÈS 2022-2025 - TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA DEL MOIANÈS

Des del Consell Comarcal del Moianès 

 

2. - PLA DE DINAMITZACIÓ DE POLÍGONS

Des del Consell ComarcAL

 

3. - PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 

d

 

4. - PLA COMARCAL DE JOVENTUT 

Des del Consell Comarcal estem treballant amb l'actualitzacio del Pla Comarcal de Joventut, per aquest motiu estem fent diverses accions en el marc de la diagnosi del nou Pla Comarcal de Joventut 2024-2027.

Hem realitzat sessions amb regidors/es de joventut dels municipis, amb professionals de diferents serveis de la comarca i també hem iniciat acciona als instituts i amb altres grups de joves. 

Per complementar tota aquesta informació, si ets jove i tens entre 16 i 29 anys, et proposem que responguis aquesta enquesta, ja que ens ajudaràs a definir millor i a construir plegats/des els objectius i les accions del nou Pla. 

Tens fins el 29 de desembre de 2023 per a respondre!  L'enquesta és anònima i només et robarem 2 minuts del teu temps!

Participa i contribueix a millorar el futur del jovent del Moianès!

Enllaç a l’enquesta: https://forms.gle/YnveSfYfZtQiqV55A

 

 

5.- 2A FASE D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS: FÒRUM POLÍTIC COMARCAL I LOCAL 

L'any 2023 vam treballar en la segona fase del procés per a l'elaboració del PEC i el PAC que va consistir en un Fòrum polític comarcal i local; un procés participatiu obert als municipis i ajuntaments. Aquest fòrum polític està adreçat a personal tècnic i polític dels ajuntaments del Moianès i als consellers/es i tècnics/iques del Consell Comarcal. 

Els objectius d'aquest fòrum polític són: 

  • Informar a nivell local (tècnic i polític) del procés d'elaboració del PEC i el PAC realitzat en una primera fase.
  • Obrir el procés de consens del PEC i el PAC amb els agents polítics comarcals i locals en aquesta segona fase. 
  • Millorar els documents del PEC i el PAC, incorporant una visió més estratègica amb un horitzó 2030, que permeti incloure nous projectes i serveis
  • Disposar del PEC i el PAC validats a nivell polític comarcal i local. 

En aquesta segona fase s'han 4 sessions participatives virtutals: 

- Sessió general (23/01/2023), en la que es van exposar els objectius del procés i vam dur a terme una dinàmica participativa per a definir la visió, l'objectiu general, els objectius estratègics i els valors. 

- Sessions temàtiques: 

  • Àmbit de Serveis a les persones, educació, cultura i teixit associatiu (30/01/2023)
  • Àmbit de promoció econòmica (20/02/2023)
  • Àmbit de territori, medi  ambient, mobilitat, habitatge, urbanisme, canvi climàtic, planificació territorial, infraestructures i equipaments (27/02/2023)
  • Sessió de retorn de resultats (21/03/2023)

en les que s'ha treballat per definir conjuntament quins són els objectius específics a aconseguir, així com els projectes o serveis concrets que caldria impulsar per a assolir-los en cada un dels anteriors àmbits. 

___________________________________________________________________________________

 

6. - ESTUDIS I PLANS APROVATS QUE HAN IMPLICAT A LA CIUTADANIA

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu en aquest enllaç, on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats.

 

________________________

7. - I COM A ENS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE HI TROBEM:

El Consell de la Gent Gran del Moianès, que entre d'altres temes ha col·laborat en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la Implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per al lideratge del procés de creació del Consell de la Gent Gran es va constituir un grup motor format per 8 persones grans del territori (contactades inicialment des d’entitats, grups i associacions de gent gran) i amb representació de serveis que treballen per aquest col·lectiu.

Aquest grup s’ha anat reunint al llarg del procés duent a terme les següents funcions:

• Contrast de la proposta metodològica per a l’impuls del procés participatiu.

• Valoració de possibles models de consell, a partir del coneixement d’experiències d’altres territoris.

• Identificació d’agents clau a incorporar al procés participatiu.

• Contrast de les informacions que es vagin recollint en la dinamització al territori.

• Co-preparació de les primeres trobades del nou Consell de la Gent Gran.

_____________________________________________________________________________

 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 19.02.2024 | 12:37
Darrera actualització: 19.02.2024 | 12:37