216_2023 Bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment.

Bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 22 de maig de 2023, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per màxima urgència per la constitució d’una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment, per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la borsa comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de juny de 2023.

Llista provisional d'admesos per a la constitució d'una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment.

Llista definitiva d'admesos per a la constitució d'una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment.

Acta del procés selectiu per a la constitució d’una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment

Constitució de la borsa.

Darrera actualització: 07.08.2023 | 12:56
Darrera actualització: 07.08.2023 | 12:56