821_2022 Convocatòria del procés selectiu urgent per a proveir un lloc d’Arquitecte/a tècnic/a (A2), en règim funcionarial d’interinatge per programa, i constitució d’una borsa de treball comarcal

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu urgent per a proveir un lloc d’Arquitecte/a tècnic/a (A2), en règim funcionarial d’interinatge per programa, i constitució d’una borsa de treball comarcal


Mitjançant acord de Junta de Govern de data 14 de novembre de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu urgent per a proveir un lloc d’Arquitecte/a tècnic/a (A2), en règim funcionarial d’interinatge per programa, i constitució d’una borsa de treball comarcal.

Termini presentació sol·licituds: fins l'1 de desembre de 2022.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a proveir un lloc d'arquitecte/a tècnic/a A2


Acta del procés selectiu provisió d'un lloc d'Arquitecte/a tècnic/a (A2), i constitució d'una borsa de treball comarcal.


Acta de constitució de l'òrgan selectiu i desenvolupament del procés. 

Constitució de la borsa de treball de l’Àrea de Territori (A2), perfil tècnic/a de Territori.


Darrera actualització: 12.01.2023 | 16:00
Darrera actualització: 12.01.2023 | 16:00