Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de personal funcionari i de personal laboral del Consell Comarcal del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès

Bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de personal funcionari i de personal laboral del Consell Comarcal del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès


El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 7 de juny de 2021, va aprovar les bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de personal funcionari i de personal laboral del CCM i del CPMM, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, CVE 202110099816 de 23 de juliol de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8475 de 9 d’agost de 2021, al tauler electrònic i a la web del Consell Comarcal del Moianès.

En sessió de 18 de desembre de 2023, el Ple del Consell Comarcal del Moianès va aprovar deixar sense efectes les bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de personal funcionari i de personal laboral del CCM i del CPMM aprovades pel Ple de 7 de juny de 2021 per totes les convocatòries que es realitzin a partir de l’adopció d’aquest acord.

Darrera actualització: 15.01.2024 | 15:33
Darrera actualització: 15.01.2024 | 15:33