CONSORCI MOIANÈS_33/2023 Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a del Servei d'Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l'ocupació i la constitució d'una borsa de treball.

Bases per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a del Servei d'Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l'ocupació i la constitució d'una borsa de treball.

ANUNCI DEL CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

Mitjançant Decret de Presidència 2023-0036 de data 7 de març de 2023, s’aproven les bases reguladores del procés selectiu, per màxima urgència, per proveir un lloc de tècnic/a del Servei d’Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l’ocupació (A2) i constitució d’una borsa de treball.

Podeu consultar la informació en el següent enllaç:

http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/el-moianes/noticies/el-moianes/proces-selectiu-tecnic-a-del-servei-d-ocupacio-del-moianes-a2-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball

Presentació de sol·licituds:

https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcidelmoianes/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14388180?p_auth=vhyfFBd4

Termini de presentació de sol·licituds: 24 de març de 2023.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 11:47
Darrera actualització: 10.03.2023 | 11:47