Comissió Especial de Comptes

La següent informació es relativa a l'anterior legislatura 2019-2023 (en breu publicarem la informació de la present legislatura)

 

Es crea la Comissió Especial de Comptes que té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals del Consell Comarcal i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Els actuals membres de la Comissió Especial de Comptes són els següents consellers/es, en les representacions que s'indiquen: 

  • Secretari: el secretari del Consell comarcal del Moianès o persona en qui delegui. 

El president podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient.

 

* A febrer de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats, atès que s'han de modificar les dates degut a les eleccions del mes de maig. 

Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:45
Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:45