CONSORCI MOIANÈS_64_2023_CPMM_Convocatòria i bases reguladores per a la selecció del Consorci del Moianès per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la dependència i formació complementària

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la dependència i formació complementària

Mitjançant acord de la Comissió Executiva del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès de data 23 de maig de 2023, s'aproven les bases reguladores i sobre la convocatòria del procés selectiu, per màxima urgència, per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la dependència i formació complementària per al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès. 

_________________________________

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació de diferents borses de personal docent en l'àmbit de l'atenció a la dependència i formació complementària per al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.

Termini per formular reclamacions, al·legacions o esmenes fins el dia 8 de febrer de 2024 inclòs. 

Llista definitiva, data de la convocatòria i designació de tribunal.

Acta núm. 1 del tribunal

Constitució de la borsa de treball

Darrera actualització: 20.03.2024 | 11:25
Darrera actualització: 20.03.2024 | 11:25