155_2023 Bases i la convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a i la constitució d'una borsa de treball comarcal.

Bases i la convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a i la constitució d'una borsa de treball comarcal.


Mitjançant acord de Junta de Govern de data 3 d’abril de 2023, s’aproven les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a proveir  en la modalitat  d’ interinitat la plaça i el lloc de treball d’Arquitecte/a tècnic/a (A2) , fins a la cobertura definitiva de la mateixa, i constitució d’una borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds fins el 8 de maig de 2023.

Llista provisional admesos/es i exclosos/es


Llista definitiva admesos/es i exclosos/es


Acta del procés selectiu per a proveir en la modalitat d’interinitat la plaça i el lloc de treball d’Arquitecte/a tècnic/a (A2).


Constitució de la borsa.


Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:59
Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:59