PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ: 895_2022 Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022 i la constitució de les borses de treball.

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de desembre de 2022, va aprovar les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius del personal laboral fix i funcionari, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per cobrir diverses places corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022 i la constitució de borses de treball. 

Termini de presentació de sol·licituds: fins 31 de gener de 2023.

Nota informativa previsió temporalització dels processos selectius d'estabilització.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:10
Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:10