Agenda institucional

En aquesta Agenda Institucional s'hi inclouen: 

  • Reunions amb entitats, grups d'interès, agents econòmics, culturals i socials, càrrecs d'altres institucions, partits polítics, així com d'altres activitats i esdeveniments de caire públic destacats, debats, conferències... 
  • Reunions de Ple i de la Junta de Govern, de comissions informatives i de representants dels partits polítics amb representació
  • Intervencions en mitjans de comunicació per la importància que poden tenir de retiment de comptes i d'explicació d'acords o posicionaments polítics davant de certs esdeveniments.
  • Assistències a actes ciutadans de representació

Els actes i reunions amb entitats i particulars es publiquen respectant la protecció de les dades personals de les persones assitents.

(L'Agenda institucional no inclou reunions de treball intern).

Darrera actualització: 24.02.2022 | 12:33