113_2023 Bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de tècnics/ques superiors en arquitectura per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès i els ajuntaments adherits a la borsa comarcal.

Bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de tècnics/ques superiors en arquitectura per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès i els ajuntaments adherits a la borsa comarcal.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 6 de març de 2023, s’aproven les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de tècnics/iques superiors/ores en Arquitectura (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'11 de maig de 2023.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per proveir un lloc d’Arquitecte/a Superior (A1)

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per proveir un lloc d’Arquitecte/a Superior (A1)

Acta núm. 1 del procés selectiu per proveir un lloc d’Arquitecte/a Superior (A1)

Constitució de la borsa.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:48
Darrera actualització: 28.07.2023 | 13:48