Composició del Consell d'Alcaldies

El CAM és l’òrgan de participació de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca en el Consell Comarcal del Moianès.

El CAM, convocat i presidit pel president del CAM, ha d’informar sobre aquelles propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple Comarcal.

El CAM pot presentar propostes d’actuació al Ple del Consell Comarcal que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas ha d’emetre informe previ sobre les qüestions següents:

 • L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal (PAC) o de la seva modificació.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, fins i tot les de naturalesa tributària. 
 • Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals i en cas de canvi en la seva forma de gestió.
 • Els plans sectorials comarcals.
 • La modificació dels límits comarcals
 • El canvi de nom o de capital de la comarca.
 • Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
 • Quan el Programa d'Actuació comarcal del Moianès o una norma de rang legal ho estableixi.
 • El Consell d'Alcaldies és l'òrgan responsable de prioritzar els estudis dels serveis locals municipals que es vulguin mancomunar o descentralitzar. 
 • Sobre l'aprovació dels projectes comarcals que tinguin una implicació directa pels ajuntaments. 
 • En el cas d'una conversió d'una competència municipal en comarcal. 
 • Resoluciosn sobre l'exercici de competències delegades o serveis comarcals o facultats atribuïdes pels municipis, les quals es tindran en consideració pel Ple del Consell Comarcal del Moianès en els termes de la delegació efectuada. 

Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del CAM no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

Així mateix, el CAM podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. Els portaveus del grups polítics del Consell Comarcal en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que consideri convenient.

El CAM també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca. 

 

President

- Sr. Dionís Guiteras i Rubio - Alcalde de Moià

 

Alcaldes i Alcaldesses

- Sr. Eduard Sánchez i Campoy - Alcalde de Calders

- Sr. Eduard Guiteras i Paré - Alcalde de Castellcir

- Sr. Antoni Massot Mesquida - Alcalde de Castellterçol

- Sra. Laia Oller Sampé - Alcaldessa de Collsuspina

- Sr. Enric Maria Rovira Vila - Alcalde de l'Estany

- Sr. Joan Vilaplana Flamarich - Alcalde de Granera

- Sr. Arturo Arguelaguer Martínez - Alcalde de Monistrol de Calders

- Sra. M. Sonsoles Letang Jiménez de Anta - Alcaldessa de Sant Quirze Safaja

- Sr. Xavier Baraut i Roca - Alcalde de Santa Maria d'Oló

 

Les reunions del Consell d'Alcaldies del Moianès de l'any 2024 són: 

- 5 de febrer

- 6 de maig

- 29 de juliol

- 4 de novembre

 

En el següent enllaç: Agenda institucional, trobareu el calendari de la resta d'òrgans col·legiats. 

 

Darrera actualització: 06.03.2024 | 11:27
Darrera actualització: 06.03.2024 | 11:27