El Ple del Consell Comarcal

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, en el cas del Moianès són 19 membres.

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els  19 consellers  com a membres de ple dret.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades pel Text refós de la Llei d’organització comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix Ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

Aquest és el calendari de sessions  per l'any 2022: 

  • Comissions Informatives del Ple:

- 21 de febrer
- 28 de març
- 30 de maig
- 25 de juliol
- 26 de setembre
- 28 de novembre

- 28 de febrer
- 4 d'abril
- 13 de juny
- 1 d'agost
- 3 d'octubre
- 12 de desembre

________________________________________

Acte de Constitució del Consell Comarcal 19/07/2019

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 20/07/2015

Darrera actualització: 16.02.2022 | 20:24