Reglament de participació ciutadana

El Consell Comarcal del Moianès, de recent creació no disposa de cap reglament de participació ciutadana i per tant es regeix per la normativa general.

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:
1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Consulta AQUÍ la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Darrera actualització: 03.03.2020 | 00:34
Darrera actualització: 03.03.2020 | 00:34