Composició del Consell d'Alcaldies

El CAM és l’òrgan de participació de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca en el Consell Comarcal del Moianès.

El CAM, convocat i presidit pel president del CAM, ha d’informar sobre aquelles propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple Comarcal.

El CAM pot presentar propostes d’actuació al Ple del Consell Comarcal que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas ha d’emetre informe previ sobre les qüestions següents:

  • L’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC) o de la seva modificació.
  • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, excepte pel que fa a les de contingut fiscal.
  • Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • Els plans sectorials comarcals.
  • La modificació dels límits comarcals
  • El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
  • En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
  • Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableixi.

Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del CAM no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

Així mateix, el CAM podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. Els portaveus del grups polítics del Consell Comarcal en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que consideri convenient.

El CAM també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca. 

 

President

- Sr. Dionís Guiteras i Rubio - Alcalde de Moià

 

Alcaldes i Alcaldesses

- Sr. Eduard Sánchez i Campoy - Alcalde de Calders

- Sr. Eduard Guiteras i Paré - Alcalde de Castellcir

- Sr. Antoni Massot Mesquida - Alcalde de Castellterçol

- Sra. Laia Oller Sampé - Alcaldessa de Collsuspina

- Sr. Enric Maria Rovira Vila - Alcalde de l'Estany

- Sr. Joan Vilaplana Flamarich - Alcalde de Granera

- Sr. Arturo Arguelaguer Martínez - Alcalde de Monistrol de Calders

- Sra. M. Sonsoles Letang Jiménez de Anta - Alcaldessa de Sant Quirze Safaja

- Sr. Xavier Baraut i Roca - Alcalde de Santa Maria d'Oló

 

Les reunions del Consell d'Alcaldies del Moianès de l'any 2024 són: 

- 5 de febrer

- 6 de maig

- 29 de juliol

- 4 de novembre

 

En el següent enllaç: Agenda institucional, trobareu el calendari de la resta d'òrgans col·legiats. 

 

Darrera actualització: 17.01.2024 | 18:25
Darrera actualització: 17.01.2024 | 18:25