725_2022_Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1)

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu


Mitjançant acord de Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2022, s'aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments, adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni. 

 

Anunci modificació i amplicació de termini de presentació de sol·licituds de les Bases reguladores del procés selectiu borsa de treball comarcal d'Administratius (C1)


Modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments, adherits a la Borsa comarcal mitjançant Conveni i ampliació i obertura del termini de presentació de sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de novembre de 2022 inclòs. 

 

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’ una borsa de treball comarcal d’Administratius/ves (C1)


Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució d’ una borsa de treball comarcal d’Administratius/ves (C1)


Per decret de Presidència 2023-0007, de data 12 de gener de 2022, s’ha resolt la llista definitiva d'admesos i exclosos i la data de la convocatòria.

Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució d’ una borsa de treball comarcal d’Administratius/ves (C1)- rectificació


Acta número 1 - prova català


Acta número 2 - Extracte de l'acte del desenvolupament del procés de la borsa de treball d'administratius/ives (C1).


Acta número 3


Constitució de la borsa de treball.


Darrera actualització: 13.04.2023 | 13:11
Darrera actualització: 13.04.2023 | 13:11