725_2022_Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1)

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2022, s'aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments, adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni. 

 

Anunci modificació i amplicació de termini de presentació de sol·licituds de les Bases reguladores del procés selectiu borsa de treball comarcal d'Administratius (C1)

Modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball comarcal d'Administratius/ves (C1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments, adherits a la Borsa comarcal mitjançant Conveni i ampliació i obertura del termini de presentació de sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de novembre de 2022 inclòs. 

 

Darrera actualització: 16.11.2022 | 18:29
Darrera actualització: 16.11.2022 | 18:29