Resultats de la participació ciutadana en estudis i plans d'interès comarcal

 • Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 8 de de març de 2021

  Foment de la participació juvenil en la seva definició. S'ha pretès que les persones joves participin tant en la fase de diagnòstic, a través de sessions i/o tallers de deliberació i participació, com en la fase de disseny dels projectes i accions, i finalment també en la fase d'avaluació.

 • Les potencialitats d’una nova comarca, la cultura al Moianès 5 de de febrer de 2020

  Per assolir un desenvolupament del Moianès en tots els camps (social, econòmic, territorial i mediambiental) i de manera sostenible, cal considerar la cultura com un factor central en la generació de qualitat de vida, benestar i cohesió social, identitat col·lectiva i atractivitat.

 • Diagnosi Juvenil del Moianès 4 de de febrer de 2020

  Aquesta diagnosi és la que ens ha de permetre elaborar el Pla Comarcal de Joventut del Moianès.

 • Pla del teixit associatiu de la comarca del Moianès 3 de de febrer de 2020

  Els objectius d’aquest pla va ser actualitzar la informació i les dades de les entitats; conèixer la visió de les entitats i dels Ajuntaments respecte a la situació actual de les associacions; i identificar les seves necessitats, recollint les demandes i expectatives envers el nou Consell Comarcal del Moianès. Per això, es va fer una taula participativa i enquestes a totes les entitats de la comarca.

 • I Pla d’Igualtat de Gènere del Moianès 1 de de febrer de 2020

  Per dur a terme aquest pla es va crear una comissió tècnica, es van fer enquestes a tota la població (van contestar unes 300 persones) i també es va fer una taula participativa amb les entitats de dones del Moianès.

 • Estudi de la millora del transport públic a la comarca del Moianès 31 de de gener de 2020

  Per nodrir aquest estudi des de la visió ciutadana, el Consell Comarcal del Moianès va elaborar a finals de l’any 2019 i a principis del 2020 dues enquestes sobre la millora del transport públic a la comarca.

 • Estudi d'actualització de la quantificació de la segona residència al Moianès i el seu impacte econòmic 29 de de gener de 2020

  El Consell Comarcal del Moianès va organitzar el 5 de novembre de 2019 una trobada amb empreses de la comarca dels sectors turístic, comercial i de serveis per tal de conèixer la seva participació de la segona residència.

   

Darrera actualització: 03.03.2020 | 00:29
Darrera actualització: 03.03.2020 | 00:29