Resultats de la participació ciutadana en estudis i plans d'interès comarcal

En aquest apartat hi trobareu una relació dels estudis, informes, fòrums i documents més destacats que s'han realitzat en base a la participació ciutadana organitzada i no organitzada i en col·laboració amb diferents agents socioeconòmics del territori.

 • Pla de prevenció de consum de substàncies i ús problemàtic de pantalles al Moianès 2022-2025 18/01/2024

  Aquest Pla s'ha treballat des d'una vessant comunitària, transversal, coordinada i planificada d'accions en matèria de prevenció de consum de drogues i ús problemàtic de pantalles. 

 • Pla de Salut Comarcal 2022-2025 18/01/2024

  S'han realitzat entrevistes amb els municipis, associacions i agents socioeconòmics implicats. 

 • Pla d'envelliment Quilòmetre Zero del Moianès 18/01/2024

  Amb l'objectiu de conèixer quines són les necessitats i demandes que té la gent gran de la comarca. 

 • Pla d'Actuació Comarcal 2023-2026 18/01/2024

  El Pla d'Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 (PAC) és el full de ruta per a l'acció política i tècnica del Consell Comarcal del Moianès per als propers anys. 

  Elaborat des del consens i amb la participació dels òrgans de govern i dels ajuntaments de la comarca reflecteix la voluntat i el compromís de l'ens per portar a terme un conjunt d'actuacions que permetin afrontar la realitat i les necessitats del territori i aposta per impulsar noves formes d'abordar les polítiques comarcals i per contribuir a la millora dels models de gestió existents. 

 • Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025 15/11/2023

  Per a la seva elaboració s'ha comptat amb el coneixement d'agents claus del territori.

 • Fòrum jove: Com t'agradaria que fos el Moianès del futur? - Resultats del procés participatiu 02/03/2023

  En aquest apartat hi trobareu els resultats de les diferents sessions participatives obertes als i les joves del Moianès.

 • Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 08/03/2021

  Foment de la participació juvenil en la seva definició. S'ha pretès que les persones joves participin tant en la fase de diagnòstic, a través de sessions i/o tallers de deliberació i participació, com en la fase de disseny dels projectes i accions, i finalment també en la fase d'avaluació.

 • Pla de reactivació socioeconòmica del Moianès Covid19 11/08/2020

  El Consell Comarcal del Moianès va elaborar un Pla de reactivació socioeconòmic del Moianès per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid19. 

  La seva elaboració ha estat gràcies a la participació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, i de les necessitat recollides als diferents agents socioeconòmics de la comarca i persones usuàries des dels diferents serveis del Consell i el Consorci. 

 • Les potencialitats d’una nova comarca, la cultura al Moianès 05/02/2020

  Per assolir un desenvolupament del Moianès en tots els camps (social, econòmic, territorial i mediambiental) i de manera sostenible, cal considerar la cultura com un factor central en la generació de qualitat de vida, benestar i cohesió social, identitat col·lectiva i atractivitat.

 • Pla del teixit associatiu de la comarca del Moianès 03/02/2020

  Els objectius d’aquest pla va ser actualitzar la informació i les dades de les entitats; conèixer la visió de les entitats i dels Ajuntaments respecte a la situació actual de les associacions; i identificar les seves necessitats, recollint les demandes i expectatives envers el nou Consell Comarcal del Moianès. Per això, es va fer una taula participativa i enquestes a totes les entitats de la comarca.

 • I Pla d’Igualtat de Gènere del Moianès 2021-2024 01/02/2020

  Per dur a terme aquest pla es va crear una comissió tècnica, es van fer enquestes a tota la població (van contestar unes 300 persones) i també es va fer una taula participativa amb les entitats de dones del Moianès.

 • Estudi de la millora del transport públic a la comarca del Moianès 31/01/2020

  Per nodrir aquest estudi des de la visió ciutadana, el Consell Comarcal del Moianès va elaborar a finals de l’any 2019 i a principis del 2020 dues enquestes sobre la millora del transport públic a la comarca.

Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:07
Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:07