Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 00:00

Foment de la participació juvenil en la seva definició. S'ha pretès que les persones joves participin tant en la fase de diagnòstic, a través de sessions i/o tallers de deliberació i participació, com en la fase de disseny dels projectes i accions, i finalment també en la fase d'avaluació.

Es realitzaran, com a mínim, dues trobades cada any amb els joves dels municipis de la comarca per anar avaluant les actuacions que sorgeixin del desplegament del Pla Comarcal i per facilitar l’obertura d’una via més de participació que els permeti fer propostes i demandes, i que permeti atendre les seves preocupacions en diverses temàtiques i servir de pont entre els joves i les institucions de cada municipi.

D’altra banda, es procurarà mantenir un contacte més continu amb les entitats juvenils de la comarca, per donar-les suport i assessorar-les en cas necessari, així com amb altres grups de joves autogestionats.

Les xarxes socials esdevindran una eina clau pel foment de la participació dels adolescents i joves.

Amb relació a la promoció del civisme, també es realitzaran reunions amb els professionals de cada municipi per valorar quins temes cal treballar específicament i com es poden treballar des d’una perspectiva més constructiva i empoderadora, i no centrant-se únicament en propostes sancionadores.

Projectes o accions: 

-Crear una base de dades d’entitats juvenils de la comarca.

-Potenciar les xarxes socials.

-Convocar vàries trobades anualment amb els joves, establint així un canal més de participació i implicació per a joves a la comarca.

-Donar a conèixer els canals existents de participació dels municipis.

-Afavorir que els joves puguin fer propostes i dur-les a terme a través de l’Oficina Jove, els punts joves i els espais de participació als instituts.

Avaluació:

-Nombre d’entitats juvenils incloses a la base de dades

-Nombre de seguidors/es a Instagram

-Nombre de joves assistents a les trobades

-Dades aplicatiu XNEJ

Darrera actualització: 13.10.2021 | 23:56