Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan consultiu i no resolutiu, amb les atribucions i funcions previstes a l'article 24 del Reglament Orgànic Comarcal i que s'indiquen a continuació: 

  1. Assessorar a la Presidència en les qüestions de competència del Ple, o també, quan s'hagin d'adoptar mesures excepcionals en cas de catàstrofes o infortunis públics o situacions de risc. 
  2. Assessorar a la Presidència en aquelles qëstions que aquesta demani i rebre'n informació en assumptes d'especial transcendència.

 

La Junta de Portaveus està formada per els següents membres: 

  • Secretari/a: El Secretari o funcionari/a de carrera del Consell Comarcal del Moianès.

La Presidència podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que considera adient.

La periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus serà cada tercer dilluns de cada dos mesos, que hauran de ser imparells. L'hora concreta de celebració serà establerta per la Presidència en horari de tarda No es celebrarà sessió de Junta de Portaveus al mes d'agost.

- La Junta de Portaveus del mes de març es celebrarà el primer dilluns del mes (4 de març) enlloc del tercer dilluns del mes. 

- La Junta de Portaveus del mes de setembre es celebrarà el segon dilluns de mes (9 de setembre) enlloc del tercer dilluns de mes. 

En el següent enllaç, trobareu l'Agenda Institucional del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 19.02.2024 | 12:22
Darrera actualització: 19.02.2024 | 12:22