Mambes

MÚSICA, DANSA, LLENGUA DE SIGNES, POESIA, LOOPS, DELICADESA I CRÍTICA SOCIAL.

Forma de constitució:


Xarxes socials:

Instagram: www.instagram.com/som_mambes


Descripció de l'activitat:

Unim diferents arts amb la llengua de signes, creant així una proposta diferent i innovadora.

Actuem amb l'objectiu de transmetre al públic un missatge d'empoderament i denúncia davant les injustícies socials que hi ha al món.


Descripció més ampliada:

Mambes no és només un duet, sino la història de dues dones que s'expressen a través de la música, la poesia, la llengua de signes i la dansa i que volen explicar coses que els preocupen des de la seva perspectiva com a dones i com a mares.

ESPECTACLE INCLUSIU I DE SENSIBILITZACIÓ format per Èrika Llopis (part visual) i JudJou (part musical). 


Any inici activitats:

2016

Feu espectacles oberts al públic:


Preu mig de l'espectacle:

500 €

Durada de l'espectacle:

1 h