La Pit Roig

Ceràmica d'autor i tallers de ceràmica creativa.

Raó social:

Aina García-Portillo i Bolló

Forma de constitució:


Xarxes socials:

Instagram lapitroig

Facebook lapitroig


Descripció més ampliada:

Ceràmica creativa. 

També classes de ceràmica per aprendre les tècniques bàsiques de construcció, decoració, engalbes, esmalts i torn. 


Any inici activitats:

2005

Feu espectacles oberts al públic: