Companyia Dansa Núria Serra

Descobreix els espectacles de la Companyia de Dansa Núria Serra.

Raó social:

INTERNATIONAL BPM SL

Forma de constitució:


Xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/ciansdanza/

Instagram: https://www.instagram.com/ns_danza/


Descripció de l'activitat:

Producció d'espectacles tant per públic familiar com adult amb temàtiques variades que van des de cabaret, infantils, circ, dansa contemporania, ballet, musical, humor, circ i acrobàcia, teatre-físic, danses populars, espectacles per campanyes escolars, programacions de teatre, fires, animacions de carrer, Nadal, fires, centres comercials, ajuntaments, propostes per la gent gran amb espectacles d'òpera i sarsuela i espectacles per la prevenció de la violènica de gènere i la igualtat home-dona. Animacions musicals, concerts i recitals de música clàssica i jazz.


Descripció més ampliada:

- THE LITTLE NIGHT CABARET: https://youtu.be/RplG6vOYQPw

-THE LITTLE CIRCUS: https://youtu.be/GCr5Gwub36w

- MARINA I EL SOMNI DE VOLAR: https://youtu.be/tzAQOnW_OeQ

- KAMISHIBAI, CONTES PER LA IGUALTAT: https://youtu.be/d3QQisVP0OM

- SABATES VERMELLES: https://youtu.be/aG0Ie31isq4

- DEJÀ VU /LA TIETA: https://youtu.be/vDt_nP5levY


Any inici activitats:

2006

Feu espectacles oberts al públic:


Preu mig de l'espectacle:

500 €

Durada de l'espectacle:

Mínim 1h (a convenir)