Carlos Bianchini Music

Compositor de música amb una carrera multifacètica.

Raó social:

INTERNATIONAL BPM SL

Forma de constitució:


Xarxes socials:

Instagram: https://www.instagram.com/carlosbianchini.official/

Facebook: https://www.facebook.com/carlosbianchini.music


Descripció de l'activitat:

Compositor de música pròpia per bandes sonores, publicitat. Amb 2 discs al mercat: SONATA DELS INFANTS i PAISAJES. Concerts i recitals de música clàssica. Banda pròpia de Jazz.


Descripció més ampliada:

Actuacions per auditoris, teatres, recitals, festivals. Espectacles audiovisuals.


Any inici activitats:

2004

Feu espectacles oberts al públic:


Preu mig de l'espectacle:

Segons proposta, necessitats i necessitats tècniques

Durada de l'espectacle:

1h30min