CACIS el forn de la calç

Centre d'art contemporani i sostenibilitat.

Raó social:

Associació d'amics de CACIS El Forn de la Calç

CIF/NIF/NIE:

G65001745

Forma de constitució:


Descripció de l'activitat:

Residència d'artistes i espai d'exposicions. 

Tallers de formació.


Any inici activitats:

2008

Feu espectacles oberts al públic: