Bohem

Escultura- Fosa artística - Joies d'autor

Raó social:

Geni Pla Coma

Forma de constitució:


Xarxes socials:

Instagram @bohem.genipla


Descripció més ampliada:

L’artista utilitza tècniques de fora "a la cera perduda" buscant experimentar amb diferents materials: bronze, alpaca i plata combinat amb objectes extrets de la natura com elements vegetals, banyes, peülles, ossos i lapislàtzuli. 

Les peces s'inspiren en les màscares i ornamentació corporal de les ètnies africanes: els colors, les formes, les textures per expressar idees pròpies i amb sensibilitat estètica. 


Any inici activitats:

1994

Feu espectacles oberts al públic: