Associació cultural Espai Animacions

Espai Animacions és el punt de referència del Teatre de Titelles, Marionetes, Objectes i Arts associades a la Catalunya Central. 

Espai Animacions és un CENTRE D'INICIATIVES TITELLAIRES, amb residència i laboratori de creació i producció de Teatre de Titelles, Objectes i Arts associades. Organitza, dirigeix i coordina el Festival de Titelles del Moianès. 

Raó social:

Associació Cultural "Espai Animacions"

CIF/NIF/NIE:

G67596981

Forma de constitució:

Associació

Xarxes socials:

https://www.facebook.com/EspaiAnimacions

https://twitter.com/EspaiAnimacions

https://www.facebook.com/TitellesMoianes/

https://twitter.com/TitellesMoianes

https://www.instagram.com/festivaltitellesmoianes/

Descripció de l'activitat:

Espai Animacions és el punt de referència del Teatre de Titelles, Marionetes, Objectes i Arts associades, a la Catalunya Central.

Descripció més ampliada:

Espai Animacions és un CENTRE D'INICIATIVES TITELLAIRES, amb residència i laboratori de creació i producció de Teatre de Titelles, Objectes i Arts associades. Organitza, dirigeix i coordina el Festival de Titelles del Moianès.

Any inici activitats:

2014

Feu espectacles oberts al públic:

Àmbit cultural:

- Arts escèniques (teatre, dansa, titelles, circ, màgia...)

Espectacles:

- Espectacles teatrals

Públic destinatari:

- Públic infantil,- Públic juvenil,- Públic adolescent,- Públic adult,- Públic familiar,- Tot tipus de públic

Nom de contacte: Susanna Rodríguez
Telèfon: 938309006
Adreça electrònica: info@animacions.org
Lloc web: www.animacions.org
Darrera actualització: 17.06.2021 | 10:59