Associació cultural Espai Animacions

Espai Animacions és el punt de referència del Teatre de Titelles, Marionetes, Objectes i Arts associades a la Catalunya Central. 

Espai Animacions és un CENTRE D'INICIATIVES TITELLAIRES, amb residència i laboratori de creació i producció de Teatre de Titelles, Objectes i Arts associades. Organitza, dirigeix i coordina el Festival de Titelles del Moianès. 

Raó social:

Associació Cultural "Espai Animacions"

CIF/NIF/NIE:

G67596981

Forma de constitució:


Xarxes socials:

https://www.facebook.com/EspaiAnimacions

https://twitter.com/EspaiAnimacions

https://www.facebook.com/TitellesMoianes/

https://twitter.com/TitellesMoianes

https://www.instagram.com/festivaltitellesmoianes/


Descripció de l'activitat:

Espai Animacions és el punt de referència del Teatre de Titelles, Marionetes, Objectes i Arts associades, a la Catalunya Central.


Descripció més ampliada:

Espai Animacions és un CENTRE D'INICIATIVES TITELLAIRES, amb residència i laboratori de creació i producció de Teatre de Titelles, Objectes i Arts associades. Organitza, dirigeix i coordina el Festival de Titelles del Moianès.


Any inici activitats:

2014

Feu espectacles oberts al públic: