Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)

Dimecres, 7 de de juliol de 2021 a les 09:00

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 5 de juliol de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convoctòria pública, per máxima urgencia, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2), mitjançant sistema concurs-oposició i constitución d’una borsa de treball.

Bases que regeixen la convocatòria pública, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)

Podeu accedir a la informació clicant sobre aquest enllaç: Convocatòria pública, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)

Termini de presentació de les sol·licituds: fins el 23 de juliol de 2021.

 

Darrera actualització: 09.07.2021 | 11:17