Pla d'acció d'envelliment Quilòmetre Zero del Moianès.

Divendres, 16 de juny de 2023

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 3 d’abril de 2023, va aprovar inicialment el document del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès.

En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 4.03.2024 | 17:31