Enllaços d'interès

Dimecres, 30 de de gener de 2019 a les 00:00

En aquest apartat hi trobareu diferents enllaços d'interès.

Enllaços d'interès: 

- Observatori de Desenvolupament Econòmic - Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/economieslocals/inici - Economies locals:  informació del Mercat de Treball, Teixit Productiu, Estratègies Locals...

- Gerència de serveis de promoció econòmica - Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/directori/gerencia-de-serveis-de-promocio-economica-i-ocupacio - Informació de contacte de la Gerència i departaments dependents: Servei de Mercat de Treball, Oficina tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic / Servei de Teixit Productiu

- Desenvolupament econòmic - Plans estratègics - Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/web/plansestrategics - A la província de Barcelona s'han iniciat 160 plans estratègics des de 1988, dels quals actualment, n'hi ha 60% d'actius. Al llarg d'aquests anys, un total de 304 municipis de la província de Barcelona participen o han participat en alguna experiència de planificació estratègica territorial, ja sigui d'àmbit local o supralocal, és a dir, gairebé el 97% del territori provincial. Aquí els podràs consultar.

- Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/xodel -  La Xarxa està composta per 21 observatoris de la província de Barcelona i coordinada per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvoluapment Econòmic de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. Els observatoris del desenvoluapment econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació socioeconòmica d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvoluapment econòmic local. 

- Estudis locals - Diputació de Barcelonahttp://www.estudislocals.cat/ - Aquesta plataforma permet consultar en línia els diferents estudis socioecnoòmics que fan referència a la demarcació de Barcelona. Aquesta eina és una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. La plataforma web, molt visual i pràctica, permet cercar i consultar els estudis socioeconòmics territorials publicats els darrers anys. El cercador permet fer una cerca lliure i/o avançada, a través de paràmetres com són: territori (municipi, comarca, província i àmbits supramunicipals), any de publicació, font i temàtica. La web també inclou l'accés al recurs AtlesDEL de la Diputació de Barcelona, un espai d'informació i debat sobre els models de desenvoluapment local que combina enfocaments teòrics amb estratègies aplicades.

- El blog de visualització de la informació de la XODELhttp://visualitzadades.com/la-xodel/  - Aquest és l'espai de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local destinat a la visutalització de la informació. Aquí trobareu diferents eines de visualització amb les que treballem i volem difondre el seu ús en l'àmbit del desenvolupamen local. A part, comentem bones pràctiques d'organitzacions i institucions i difonem noves fonts d'informació per fomentar l'open data.

- Observatori de Treball i Model Productiu - Generalitat de Catalunya: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici/ - L’Observatori del Treball i Model Productiu que té com a missió proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu de l’economia catalana, així com per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits.

- HERMES: Informació estadística local - Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/hg2/default.asp - Sistema d'informació territorial on pots cercar per àmbit territorial infomes visuals, mapes temàticas, indicadors, estudis... lligats a la demografia, activitat econòmica, mercat de treball...

- Idescat. Institut d'Estadística de Catalunya - Generalitat de Catalunya: https://www.idescat.cat/ - L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.  Actualment està adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Darrera actualització: 07.02.2020 | 15:39