La comarca

PRESENTACIÓ

La Comarca del Moianès va ser creada per la Llei 4/2015 de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, integrada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. En data 20 de juliol de 2015 es constitueix formalment el Consell Comarcal del Moianès.  (Cliqueu aquí per veure el contingut de la Llei)

Per la creació de la comarca del Moianès prèviament es va fer un procés participatiu amb el suport del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en els deu municipis a través del qual es va tenir un 47,36% de participació i amb uns resultats de 80,44% a favor i un 16,35% en contra. (Veure Informe adjunt del procés participatiu emès per l’òrgan de control )

Des de la creació de la comarca, el Consell comarcal comença a treballar per la dotació de l'estructura tècnica necessària per poder assumir les competències que li corresponen i la definició dels models de serveis a prestar, en el disseny del pla Estratègic comarcal del Moianès i en els projectes que han d’implementar les diferents àrees, així com en la recerca del finançament corresponent.

El reconeixement de la comarca del Moianès és un pas endavant pel territori i per la seva gent i proporciona l’eina que permet als municipis continuar col·laborant en benefici dels seus ciutadans , empreses, entitats i ajuntaments. Una aposta ferma per un servei de proximitat i adequat a les necessitats reals de la ciutadania que tenim al territori. Adequant els serveis a la dimensió real que vivim i a les necessitats reals que sorgeixen. La nova comarca ha de permetre ser un model de referència a nivell de Catalunya tant a nivell de prestació de serveis bàsics com serveis afegits i que aportin valor afegit al territori i en cada una de les seves vessants.

La comarca del Moianès us acull i us dóna la benvinguda!!

 

BREU DESCRIPCIÓ DE LA COMARCA

El Moianès és una comarca situada a la Catalunya Central que té com a comarques veïnes El Bages, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Forma un altiplà amb una altura sobre el nivell del mar que oscil•la entre els 600 i els 900 metres. Tot i tenir una extensió relativament petita,  presenta una geografia pròpia ben precisa, una climatologia diferenciada, una vegetació i uns ecosistemes particulars, una economia distintiva i diversificada, un patrimoni cultural original i desconegut a la vegada, una història rica i intensa i una població amb personalitat pròpia que li ha donat, des de fa anys, un interès turístic i cultural interessant.

Està formada per deu municipis: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.

El Moianès ocupa una superfície de 335,19 km2 i té una població total de 14.772 habitants (segons les dades dels padrons municipals a 1 de gener del 2023).

Els pobles del Moianès es caracteritzen per ser pobles de petita dimensió però amb una tradició d’estiueig molt arrelada, gràcies a la seva climatologia i a la seva bona ubicació estratègica; prou a la vora per desplaçar-s’hi  en una hora des de l’Àrea metropolitana i prou lluny perquè no es massifiqui i perdi els principals valors que la caracteritzen, és a dir, el seu medi natural, la seva  tranquil.litat i la seva qualitat de vida. Així doncs, el número de població es duplica els caps de setmana i a l’estiu com a conseqüència del gran nombre de segones residències al Moianès. 

A part d’aquesta tradició d’estiueig, en la última dècada la població del Moianès ha incrementat molt, en un 16 % aproximadament, degut, bàsicament, a la transformació de la segona residència en primera i a l’arribada de població nouvinguda atreta per una millor de qualitat de vida.

Els municipis del Moianès es caracteritzen per tenir una estructura socioeconòmica molt similar i que ha patit una transformació important. Així, si fins a mitjans del s.XIX podem dir que la principal activitat econòmica era la indústria tèxtil i l’agricultura, a partir dels anys 70’s, arrel de les continuades crisi tèxtils i la pèrdua de pes del sector agrari, l’economia del Moianès es comença a terciaritzar.

Al mateix temps, com dèiem, es produïa un augment de la població de segona residència i del turisme de pas que atrets per la natura, la qualitat de vida i la tradició familiar passaven els dies festius i els períodes d’estiueig al territori. I aquest factor va ser el que va contribuir a desenvolupar i dinamitzar l’economia dels pobles després de la crisi tèxtil, fomentant una economia de proximitat, tot afavorint la terciarització de l’economia amb el creixement del sector serveis. El gran valor latent en aquest col•lectiu va anar emergint tot potenciant els recursos endògens i turístics del territori. 

Es començava doncs a promoure els grans elements de valor del territori: paisatge, natura, cultura, artesania alimentària, etc..... En definitiva, s’aposta per un desenvolupament del territori sostenible basat en un model on hi convergeixin els diferents sectors econòmics i portant a terme polítiques que potenciïn i dinamitzin els sectors definits com a emergents (serveis turístics, serveis a les persones, indústria alimentària i ecològica).

 

POBLACIÓ PER MUNICIPIS- MOIANÈS

Municipis

Habitants

Calders 1.110
Castellcir 781
Castellterçol 2.736
Collsuspina 388
Granera 93
L'Estany 409
Moià 6.699
Monistrol de Calders 762
Sant Quirze de Safaja 696
Santa Maria d'Oló 1.098

Total

14.772

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels padrons municipals. Gener 2023.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 11:49
Darrera actualització: 22.02.2023 | 11:49