Relació de convenis

Relació de convenis formalitzats pel Consell Comarcal del Moianes 2015 - 2020

A continuació trobareu una relació dels convenis formalitzats pel Consell Comarcal del Moianès: 

Núm Nom / Objecte del conveni / Parts Àrea
2015/005 Encàrrec de gestió del Consell Comarcal del Moianès al Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès. Secretaria
2015/007 Conveni de promoció turística amb Diptuació de Barcelona. Estratègia
2015/012 Conveni amb el Vallès Oriental (Arquitecte - Enginyer). Territori
2015/013 Delegació de competències d'Ensenyament. Ensenyament
2015/015 Conveni d'encàrrec de gestió entre Agència Catalana de Consum i CCM per a la realització d'actuacions en màteria de consum (Generalitat). 15/05/2017: Decret a ratificar 32/2017. Consum
2015/015 Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència Catalana de Consum i CCM per a la realització d'actuacions en matèria de consum (Generalitat). 15/05/2017: Decret a ratificar 32/2017. Consum
2015/015 Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Moianès per a la realització d'actuacions en matèria de consum. 15/05/2017: Decret a ratificar 32/2017. Consum
2015/016 Proposta de formalització de convenis TIC's. Territori
2015/017 Proposta de formalització de convenis polítiques de joventut. Joventut
2015/018 Proposta de formalització conveni arxiu Comarcal. Cultura
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 85/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 85/2016 a ratificar. Territori
2016/017 Subvenció PUOSC 2016-2017. Decret 84/2016 a ratificar. Territori
2016/058 HESTIA Ajuntament de Sant Quirze de Safaja. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Santa Maria d'Oló. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Monistrol de Calders. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Granera. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de L'Estany. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Castellterçol. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Calders. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Collsuspina. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Castellcir. Serveis Socials
2016/058 HESTIA Ajuntament de Moià. Serveis Socials
2016/059 Contracte programa Institut Català de les Dones ICD + SIAD 2017-2019. Abans: SEC-Proposta de formalització conveni SIAD. ICD servei informació i atenció a les dones.  Serveis Socials
2016/094 IN-CONV-DIBA-Pòlissa DIBA 2016. Intervenció
2017/025 Oficina Local d'habitatge i borsa de lloguer de mediació social 2017-2018. Habitatge
2017/025 Oficina Local d'habitatge i borsa de lloguer de mediació social 2017-2018. Habitatge
2017/026 Conveni de col·laboració amb Seminari de Vic per acolliment i auxili d'urgència en matèria de maltractaments. Serveis Socials
  Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, el Consorci Localret, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració oberta Electrònica per a la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes a través d'Eacat. . Secretaria
2017/098 Adhesió Xarxa Local de Consum. Consum
2017/099 TER-OSTEM. Territori
2017/099 TER-OSTEM-CONV-Ajuntaments. Adhesió Ajuntament Collsuspina. Territori
2017/099 TER-OSTEM-CONV-General Ajuntaments. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Consorci Moianès. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Castellcir. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Santa Maria d'Oló. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Monistrol de Calders. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica L'Estany. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Granera. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Calders. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Moià. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Sant Quirze Safaja. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica Collsuspina. Territori
2017/107 TER-Conveni col·laboració assistència tècnica informàtica. Territori
  Minuta convenis que regulen la prestació del SAD per cada usuari. Decret a ratificar 29/2017. Serveis Socials
2017/130 Prestació de servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a Ampans l'any 2017. Ensenyament
2017/130 Prestació de servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a Ampans l'any 2017. Decret a ratificar 51/2017. Serveis Socials
2017/130 Prestació de servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a Ampans l'any 2018. Serveis Socials
2017/130 Conveni amb CC Bages per a la prestació de servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a AMPANS. Serveis Socials
2017/134 Delegació del servei escolar de menjador Aj. Moià + IE Ramona Calvet. Ensenyament
2017/134 Delegació del servei escolar de menjador Aj. Moià + IE Ramona Calvet. Ensenyament
2017/134 Delegació del servei escolar de menjador 2017-2018 Aj. Moià + AMPA IE Ramona Calvet. Serveis Socials
2017/136  Conveni marc Agència Catalana de Salut Públic de Catalunya per regular la prestació de serveis al territori de la comarca del Moianès.  Serveis Socials
2017/138 Conveni Agència Estatal Administració Tributària i Federació Española de Municipios y Provincias. Secretaria
2017/139 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials. Serveis Socials
2017/168 Espai de coordinació d'estratègies formatives. Promoció Econòmica
2017/422 Pòlissa DIBA pòlissa tresoreria 2017. Intervenció
2017/422 Decret a ratificar 125/2017. Habitatge
2017/442 Servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC). Decret a ratificar 125/2017. Habitatge
2017/444 Conveni PECT "BCN SMART RURAL". DIBA. Estratègia
2017/479 Dinamització de la Gent Gran DIBA 2017-2019. Serveis Socials
2017/479 Dinamització de la Gent Gran DIBA 2017-2019. Serveis Socials
2017/552 Conveni de col·laboració amb el Consorci LOCALRET i Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. Decret a ratificar 144/2017. Territori
2017/663 Addenda pròrroga contracte programa Benestar Social 2020. Serveis Socials
2017/685 Conveni de col·laboració amb l'Associació de familiars de malalts d'alzheimer. Serveis Socials
2017/686 Adhesió al conveni marc Administració General i Generalitat sobre el model integrat d'atenció a la ciutadà. Secretaria
2017/686 Adhesió al Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya model d'implantació integrar Atenció al Ciutadà. Secretaria
2017/722 Conveni marc de finançament en matèria de serveis socials amb els ajuntaments i Consorci (Contracte Programa 2017). Serveis Socials
2017/723 TER-CONV-PUOSC- Ajuntaments 2016-2017. Territori
2017/749 Finançament serveis socials Liquidacions econòmiques i tècniques Ajuntaments i consorci 2017. Serveis Socials
  Conveni amb DIBA per a la prestació d'Assistència tècnica integral en formació.  
2018/083 Conveni de col·laboració amb l'AOC relatiu al tramitador electrònic d'expedients de contractació (TEEC). Territori
2018/106 Conveni d'Encàrrec de Gestió entre el Consorci del Moianès i el CCM per impartir la formació del Programa Treball i Formació (2017-2018). Serveis Socials
2018/106 Conveni d'Encàrrec de Gestió entre el Consorci del Moianès i el CCM per impartir la formació del Programa Treball i Formació (2017-2018). Serveis Socials
2018/171 IN-CONV.DIBA.Pòlissa DIBA 2018. Intervenció
2018/490 Conveni entre l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès de cessió d'ús dels equipaments de Can Carner.  Secretaria
2018/491 Conveni entre l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès de cessió d'ús de la cuina central, localitzada a l'Escola Josep Orriols i Roca.  Ensenyament
2018/527 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i ajuntaments per a la delegació del procediment de licitació del servei de menjador dels llars d'infants CALDERS. Ensenyament
2018/527 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i ajuntaments per a la delegació del procediment de licitació del servei de menjador dels llars d'infants SANT QUIRZE SAFAJA. Ensenyament
2018/527 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i ajuntaments per a la delegació del procediment de licitació del servei de menjador dels llars d'infants MOIÀ. Ensenyament
2018/527 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i ajuntaments per a la delegació del procediment de licitació del servei de menjador dels llars d'infants. Ensenyament
2018/732 Conveni de col·laboració Dep. Interior i CCM implantació i codificació comuna edificacions aïllades del Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya. Territori
2018/802 Finançament serveis socials Liquidacions econòmiques i tècniques Ajuntaments i consorci 2018. Serveis Socials
2019/010 Conveni d'Encàrrec de Gestió entre el Consorci del Moianès i el CCM per impartir la formació del Programa Treball i Formació (2018-2019). Serveis Socials
2019/049 Finançament serveis socials Liquidacions econòmiques i tècniques Ajuntaments i consorci 2019. Serveis Socials
2019/146 Oficina Local d'habitatge i borsa de lloguer de mediació social 2019 (2 convenis). Habitatge
2019/590 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Calders.  Territori
2019/591 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Castellcir.  Territori
2019/592 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Castellterçol.  Territori
2019/593 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Collsuspina. Territori
2019/594 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Granera. Territori
2019/595 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de l'Estany. Territori
2019/596 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Moià. Territori
2019/597 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Monistrol de Calders. Territori
2019/598 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Santa Maria d'Oló. Territori
2019/599 TER-OSTEM-CONV-Ajuntament de Sant Quirze Safaja. Territori
2019/679 Addenda conveni ICD. Serveis Socials
2019/691 Conveni Fundació IMPULSA. Ensenyament
2019/692 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i el CCM, per organitzar diverses mesures flexibles i actuacions de reconeixement reconegut en l'àmbit de la formació professional inicial. Ensenyament
2019/700 Conveni transport adaptat al CCBages 2019. Serveis Socials
2019/739 addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 Serveis Socials
2019/739 Addenda Contracte Programa Benestar Social 2020 Covid I Serveis socials
2019/739 Addenda Contracte Programa Benestar Social 2020 Covid II Serveis socials 
2019/739 Adenda Contracte Programa Benestar social 2020 Covid III Serveis socials
2019/819 Conveni de col·laboració entre el CCM i l'Ajuntament de Calders per a regular l'encomana de gestió de l'OSTEM 2020-2023 Territori
2020/34 Adeenda del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'AHC i el CCM relatiu al Programa de Mediació any 2020 Habitatge
2020/34 Addenda del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'AHC i el CCM relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge any 2020 Habitatge
2020/35 Conveni de col·laboració entre el CCM i CPMM per encàrrec de gestió de l'acció formativa del Programa de Treball i Formació 2019 Secretaria
2020/170 Conveni de col·laboració CCMoianès, Ajuntament de L'Estany de servei d'assistència tècnica informàtica del Moianès 2020-2023 Territori
2020/201 Addenda: aprovació de l'addenda del conveni d'encomana de gestió entre l'Agència Catalana de Consum i CCMoianès 2020 Consum
2020/211 Conveni amb Ajuntament de Castellterçol Execució Projecte 3- Meses concertació - Execució obres Ecomuseu - Obres antic cremador escombraries - Treballs preliminars  Promoció econòmica
2020/236 Conveni per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc de la línia de crèdit a curt terminis "operació de tresoreria per als Consells Comarcals 2020" Intervenció
2020/308 Addenda de pròrroga de Conveni AMPA IE Castellterçol menjador escolar 2020-2021 Ensenyament
2020/311 Conveni per a la prestació servei transport no obligatori d'adults que es desplacen a AMPANS 2020 Serveis socials 
2020/532 Conveni de col·laboració entre la Diptuació de Barcelona i el CCMoianès per formar part de la Xarxa Xodel 2020 - 2024 Planificació estratègica
2020/540 Conveni entre la Diptuació de BCN i el CCM per el protocol general ens els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura-enginyeria RH
2020/589 Contracte programa Institut Català de les Dones ICD SIAD 2020 Serveis socials
2020/607 Conveni CCM i ADF Federació d'Agruipacions de Defensa Forestal del Bages-Moianès per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals 2020 Secretaria
2020/661 Conveni de col·laboració entre el CCM i1. aj.Castellcir/ 2. aj.Calders/ 3. aj.Moià/ 4. aj. Sant Quirze Safaja/5. aj. Santa Mª d'Oló/ 6.aj.Castellterçol  per a la delegació del procediment de licitació del servei de menjador de l'escola bressol RH
2020/673 Conveni marc de col·laboració entre el CCM i 1.aj.de Monistrol de Calders /2. aj.de Castellcir/3. aj.Castellterçol/ 4. aj.Calders/ 5. aj.Collsuispina/ 6. aj.Moià/ 7. aj.Santa Maria d'Oló/ 8. aj.L'Estany/ 9. aj. Sant Quirze Safaja per l'execució dels Plans d'Ocupació en el marc de l'aplicació del Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19 RH
2020/791 Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el CCM relatiu a l'Oficina d'habitatge situada al Moianès per l'any 2021 / i Relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l'any 2021 Habitatge
2020/825 Addenda del Contracte Programa de Benestar social per l'exercici 2021 Serveis socials
2021/04 Conveni de col·lqboració i d'encàrrec de gestió entre el CPMM i el CCM per dur a trem l'acció formativa del Programa Treball i Formació i programa Treball i Formació Covid19 del SOC per a l'any 2020. Promoció Econòmica
2021/36 Conveni CCM i ajuntament de Monistrol de Calders per l'execució de l'actuació d'adequació i de manteniment de la zona d'autocaravanes de la parcel·la "Masia del Solà" Desenv. rural
2021/42 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull per a l'organització de la Universitat d'Estiu Ramon Llull - Campus Moianès Cultura

2021/48

2021/131

Conveni de col·laboració entre el CCM i l'ajuntament de Castellcir per l'execució de l'actuació "Adequació de l'accés a l'espai visitable de Santa Coloma Sasserra".  Turisme
2021/125 Conveni de col·laboració entre el CCM i l'ajuntament de Calders per l'execució de l'actuació "Intervenció del mirador del Puig"  Desenv. rural
2021/133 Conveni de col·laboració entre el CCM i el consorci per a la promoció dels municipis del Moianès per l'execució de l'actuació " redacció del projecte del mirador del Puig" a Calders Desenv. rural
2021/135 Conveni de col·laboració entre el CCM i l'aj. de Moià per l'execució de l'actuació " adequació de l'entorn del Molí Nou" Desen. rural
2021/189 Conveni de col·laboració entre l'Ass. de famílies d'alumnes de l'IE Castellterçol i el CCM per a la gestió del servei de menjador escolar 2021-2020 i 2022-2023 Ensenyament
2021/544 Conveni entre l'adminsitració de la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès i els Ajuntaments de Berga, Manresa, Vic, Moià i Solsona i l'Autoritat del Transport Metropolità de BCN per constituir la Taula de Mobilitat de la catalunya central. Territrori
2021/555 Conveni de cessió d'ús de la Cuina central de l'escola Josep Orriols i Roca de Moià entre l'aj. de Moià i el CCM 2021-2023 Ensenyament
2021/738 Conveni de col·laboració entre el CCM del Bages i el CCM del Moianès per a la prestació del Servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a AMPANS (gener 2021 - juliol 2022 Serveis socials
2021/740 Conveni entre l'Agència Catalan de Consum de la Generalitat de Catalunya i el CCM per la coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum Territori
2021/759 Conveni de col·laboració entre l'agencia de l'habitatge de Catalunya i el CCM, en relació amb l'Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19, i l'instrument de recuperació Next Generation EU Habitatge

 

 

 

Darrera actualització: 01.03.2022 | 20:40
Darrera actualització: 01.03.2022 | 20:40