Modificació de la delegació de competències prevista al Decret 236/2019 de Presidència a favor de la Junta de Govern.

Dimecres, 5 d'octubre de 2022 a les 09:00

Mitjançant Decret de Presidència 2021-0373 de data 13 d’octubre de 2021 s’ha resolt la següent delegació de competències.

Darrera actualització: 05.10.2022 | 17:16