Desagrupació de la plaça d'intervenció entre el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 08:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 1 d'agost de 2012, va adoptar inicialment la dissolució de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Mopianès, per al manteniment en comú del lloc de treball d'intervenció, de classe segona, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala intervenció tresoria, categoria d'entrada.

Darrera actualització: 20.09.2022 | 13:25