Delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern.

Divendres, 29 de setembre de 2023

Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s’aprova la delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern.

Darrera actualització: 29.09.2023 | 14:04