Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la cultura atorgades a professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès.

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 08:40

Extracte de la Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrrència competitiva pel foment de la cultura concedides a els/les professionals culturals i artístics de la comarca per la seva participació en un festival cultural del Moianès per a l'any 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de la present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 9 de setembre de 2022.

_______________________

En aquest apartat hi trobareu: 

- Les Bases Reguladores

- La documentació a emplenar per a la seva sol·licitud: 

  • Formulari de sol·licitud en funció de: 
    • Annex A: Fomulari de sol·lictud en el cas de ser una persona treballadora autònoma
    • Annex B: Formulari de sol·licitud en el cas de ser una empresa mercantil 
    • Annex C: Formulari de sol·licitud en el cas de pèrtanyer a una cooperativa d'artistes o que una empresa especialitzada en gestioni les actuacions 
  • Annex 1: Contingut de la proposta cultural i trajectòria professional
  • Annex 2: Full de comunicació de dades bancàries i identificació de titularitat.

- I la documentació a emplenar per a la seva justificació (el termnini de justificació de subvencions encara No està obert): 

  • Annex 3: Formulari de justificació de la subvenció

 

Tant la sol·licitud com la justificació de subvenció  s'han de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica. 

Darrera actualització: 02.08.2022 | 14:59