Aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Moianès per a l'any 2022

Dimecres, 2 de març de 2022

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment el Pressupost General d’aquesta entitat per l’exercici 2022 integrat pel pressupost del propi Consell Comarcal del Moianès juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal.

 

 

 

Darrera actualització: 6.04.2022 | 15:51