Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el sentit de reclassificar la plaça d'administratiu/iva passant de règim laboral fix a funcionarial

Dijous, 9 de de febrer de 2023 a les 08:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de desembre de 2022, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el sentit de reclassificar la plaça d'administratiu/iva passant de règim laboral a funcionarial. 

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (BOPB).

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (DOGC).

Darrera actualització: 09.02.2023 | 09:17