Consell de la Gent Gran del Moianès

El Consell de la Gent Gran del Moianès és un òrgan de consulta, representació, participació i decisió de les persones grans de la comarca. És un espai format per persones que tenen el desig de vetllar pel benestar de la gent gran i promoure accions adreçades a l'envelliment actiu de qualitat. També orientarà els responsables polítics i els equips tècnics de la comarca en el disseny de les polítiques públiques adreçades a la gent gran.

    

Espai obert a la participació: Si vols fer alguna proposta, suggeriment o aportació, ho pots fer a través del correu electrònic ccmn.gentgran@ccmoianes.cat , trucant al telèfon del Consell Comarcal del Moianès: 938208000 o bé, a través del següent formulari: 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 23.02.2021 | 12:49
Darrera actualització: 23.02.2021 | 12:49