Àrea 4. Serveis a les persones

· Serveis socials

· Projectes estratègics i comunitaris

· Igualtat i feminismes

· Migracions

· Salut

· Gent gran

· Consum

· Cultura

· Teixit associatiu

· Patrimoni històric i arxivístic

· Educació

· Joventut

· Esports

______________________________________________________________________

Consellera coordinadora de l'àrea: Laura Juncadella Roca

Consellera de serveis socials, projectes estratègics i comunitaris: Laura Juncadella Roca.

Consellera d'igualtat, feminismes i migracions: Agnès Rotger Dunyó

Consellera de salut, gent gran i consum: Montserrat Paulé Llussà

Conseller de cultura, teixit associatiu i patrimoni històric: Albert Obrero Cusidó

Conseller d'Educació i Joventut: Ferran Jordà Barber

Consellera d'Esports: Montse Gomáriz González

 

CARTA DE SERVEIS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:


- Serveis socials bàsics i especialitzats:

 • Serveis socials bàsics:
  • Atenció i intervenció directe als municipis (treballadora social, educadora social i treballadora familiar)
  • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
  • Servei de transport adaptat
  • Servei de banc de productes de suport - ajudes tècniques
 • Serveis especialitzats d'atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA): Servei que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants, adolescents i famílies amb unes necessitats específiques. 
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat
 • Servei d'Intervenció socioeducativa del Moianès (SIS)
  • Servei d'intervenció socioeducativa itinerant
  • Espai grupal d'intervenció socioeducativa
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat
 • Servei de suport a les famílies: Servei que dona suport i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social.
  • Orientació sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles. 
  • Suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica.
 • Programa individual d'atenció a la dependència (PIA): Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents.

 • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ): Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. 

 

- Igualtat i feminismes 

 • Servei d'informació i atenció a la dona (SIAD): 
  • Servei psicològic
  • Assessorament jurídic
 • Servei d'allotjament d'urgència per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. 
 • Servei d'atenció integral a la diversitat sexual, afectiva i de gènere LGTBI+ : Servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir la LGTBIfòbia. 
 • Servei de cures per a infants de 0 a 14 anys - Temps per cures: 
  • Servei de canguratge
  • Jornades intensives als centres educatius 

           - Adreça de contacte de l'àrea: ccmn.igualtat@ccmoianes.cat

 

- Migracions

 • Servei d'Atenció Jurídica en matèria d'Estrangeria (SAJE): El Servei disposa d'un advocat especialista en temes d'estrangeria que ofereix assessorament i acompanyament a les persones usuàries que ho necessiten. 
 • Servei d'Acollida per a persones migrades: Un servei que s'ofereix per promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania.
  • Organització dels mòduls d'acollida
  • Mòdul de català
  • Mòdul sobre coneixements laborals 
  • Mòdul sobre coneixement de la societat catalana

 

- Salut

 • Servei de benestar emocional: Suport especialtizat en cas d'angoixa, desànim, situacions difícils, problemes de convivència, malestar... 
 • Oficina Tècnica Laboral per a persones amb malalties de salut mental: Servei especialitzat per acompanyar a les persones amb malalties de salut mental a la inserció laboral.

 

- Gent Gran 

 • Serveis de dinamització de la gent gran: 
  • Organització d'activitats en els diferents municipis (conferècnies, tallers, caminades...)
  • Suport a la participació de les persones grans
 • - Adreça de contacte de l'àrea: ccmn.gentgran@ccmoianes.cat

 

- Consum

 • Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC): Servei on s'informa, orienta i assessora sobre qualsevol tema relacionat amb el consum, drets i deures i consultes plantejades pels consumidors/es o persones usuàries i empreses. Es tramiten queixes, reclamacions i denúncies. 
 • - Adreça de contacte de l'àrea: ccmn.consum@ccmoianes.cat

 

- Cultura i Patrimoni històric

 • Projectes culturals 
  • Universitat d'Estiu del Moianès, en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull
  • Foment i suport a la creació i promoció cultural comarcal
  • Agenda d'activitats online / promoció i difusió d'activitats a la comarca (comunicació)
  • BCIL (Bé d'interès Local) 
  • Implementació del Pla cultural del Moianès: Les potencialitats d'una nova comarca, la cultura al Moianès. 
  • Participació i suport a projectes culturals locals i comarcals
  • Formació professionalitzadora pel sector cultural i formació d'àmbit cultural i artístic oberta a tota la ciutadania
  • Revalorització del patrimoni i memòria històrica
  • Projecte CulturaMENT: la cultura com a eina d'estimulació cognitiva per a les persones grans. 

         - Adreça de contacte de l'àrea: ccmn.cultura@ccmoianes.cat

 

- Teixit associatiu

 • Subvencions per a entitats i associacions sense ànim de lucre
 • Assessorament, suport i informació al teixit associatiu.

 

- Educació

 • Serveis d'educació: gestió de les competències delegades per part del Departament d'Educació 
  • Transport escolar
  • Ajuts individuals de menjador
  • Menjador preceptiu
  • Espai del migdia a tots els centres educatius de la comarca. 
 • Projectes educatius 
  • Taula Moianès Territori Educador. Educació 360
  • Espai Edu.Moianès: Jornades intensives a les escoles 
  • Cicle formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a les Persones en situació de Dependència que es realitza a l'Insttitut Moianès
  • Curs de preparació a les proves d'accés: Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior
  • Beques Impulsa, per donar igualtat d'oportunitats als joves de la comarca a accedir a estudis que són del seu interès 
  • Servei de suport als alumnes en formació postobligatòria
  • Servei de càtering a les escoles bressol i llars d'infants de la comarca
  • Servei de canguratge per a activitats adreçades a famílies. 

           - Adreça de contacte: ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

- Joventut

 • Servei Comarcal de Joventut - Oficina jove del Moianès (itinerant i descentralitzada): Informació, assessorament i orientació a les persones joves del Moianès. 
 • Servei d'Informació i assessorament per l'organització d'activitats de Lleure: Informació i assessorament per a les entitats i/o instal·lacions juvenils que organitzen activitats de lleure ( colònies, casals, rutes, acampades,... en les quals participen menors de 18 anys (Decret 267/2016).
 • Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès: Inspeccions, seguiment dels expedients i acompayament a les instal·lacions juvenils de la comarca (cases de colònies).
 • Consultori per a joves sobre sexualitats i identitat de gènere: Consultori online ( amb possibilitat d'anonimat) per resoldre dubtes i/o inquietuds sobre sexualitat, identitat, gènere, relacions socioafectives, etc.

           - Adreça de contacte: ccmn.joventut@ccmoianes.cat

- Esports

 • Suport a les entitats i associacions esportives i activitats de dinamització esportiva: Suport en la sol·licitud de subvencions esportives, acompanyament en l'organització d'activitats, formació als i les membres de les entitats esportives,... Realització d'activitats lúdico-esportives als municipis de la comarca. 

 

Adreça electrònica de contacte de l'àrea : ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

Darrera actualització: 16.10.2023 | 15:31