Obert el període de presentació de sol·licituds per a les beques menjador curs 2022 - 2023

Dijous, 12 de de maig de 2022 a les 14:30

Es poden presentar les beques de manera presencial a l’escola de l’infant o al Consell Comarcal del Moianès demanant cita prèvia al telèfon 938208000 extensió 3; o telemàticament a través de la seu electrònica de la web del Consell Comarcal (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmoianes/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/11500426?p_auth=4Cd2IuLG).

Podeu accedir a tota la informació clicant aquí.

Període per presentar sol·licituds: del 16 al 27 de maig de 2022.

Consulta en aquest enllaç tota la informació de les bases i la convocatòria. 

Us presentem un resum de les informacions més importants: 

 

 1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’AJUT.

Alumnes que facin ús del servei de menjador, que estiguin matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics de la comarca del Moianès, que no tinguin dret a menjador gratuït i que compleixin amb els requisits de les bases.

 1. DUBTES I INFORMACIÓ.

Per atendre dubtes i informació podeu trucar al 93.820.80.00  al 673.161.637 i us atendrem per resoldre els dubtes.

En el cas que necessiteu ajuda per omplir la documentació o tingueu dubtes que vulgueu resoldre presencialment podeu DEMANAR CITA PRÈVIA per venir al Consell Comarcal o bé CITA PRÈVIA per poder fer la visita al municipi del Moianès en el que viviu als telèfon 93.820.80.00 o al 673.161.637.

 1. DOCUMENTACIÓ.

Degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia i les restriccions vigents encara, per entregar la documentació es pot fer de tres maneres:

 1. Presentar per registre d’entrada físicament la documentació al Consell Comarcal del Moianès. S’HA DE DEMANAR CITA PRÈVIA.
 2. Entregar la documentació a l’escola per tal que aquesta ens la faci arribar.
 3. Presentar per registre d’entrada telemàtic la documentació a la seu electrònica del  Consell Comarcal del Moianès. CAL TENIR CERTIFICAT DIIGITAL. www.ccmoianes.cat

La documentació OBLIGATORIA que heu de presentar és:

 • Imprès de sol·licitud. Podeu demanar impresos a l’escola i al Consell Comarcal o descarregar-la ala web del Consell Comarcal del Moianès.
 • Volant de convivència, SINÓ ES SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA DE LA SOL·LICITUD.
 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família. Si els alumnes no disposen de DNI fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

La documentació COMPLEMENTÀRIA que s’ha de presentar per acreditar situacions especials és:

 • Declaració de la renta 2020.
 • Carnet  de Família nombrosa i carnet de família monoparental.
 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de prestacions econòmiques d’urgència social.
 • certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge de prestacions econòmiques per ajuts de lloguer de l’habitatge.
 • Fotocòpia del conveni regulador de la separació, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 • Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció, hauran d’aportar certificat acreditatiu actualitzat.
 • Els pensionistes: aportaran certificat acreditatiu de percepció de la pensió i de la seva quantia actualitzada.

SOBRETOT, si la sol·licitud no està ben emplenada o bé si no es disposa de tota la documentació es requerirà que s’aporti la documentació acreditativa al Consell Comarcal del Moianès ( c. Joies, 11-13 de Moià). Això pot provocar que s’endarrereixi tot el procediment de sol·licitud, per tant, ÉS MOLT IMPORTANT PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ I EL DOCUMENT DE SOL·LICITUD AMB TOTES LES DADES CORRECTES.   

 

 

Darrera actualització: 12.05.2022 | 13:24