Convocatòria oberta de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022

Dilluns, 27 de de juny de 2022 a les 00:00

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de juny i finalitza el dia 15 de juliol de 2022. 

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

 

A tenir en compte:

  1. Termini:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

 

  1. Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir del dia 28/6.

Recomanem les sol·licituds electròniques.

 

  1. El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020.

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

  1. Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió.

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelona, Maremse, Vallès Oriental, Vallès Occidental: 900 euros 

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

Demarcació de Girona: 650 euros.

Demarcació de Lleida: 600 euros

Demarcació de Tarragona: 600 euros.

Les Terres de l'Ebre: 600 euros

 

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Demarcació de Girona: 350 euros.

Demarcació de Tarragona: 300 euros.

Demarcació de Lleida: 300 euros.

Les Terres de l'Ebre: 300 euros

 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Darrera actualització: 06.07.2022 | 17:09