Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ENGINYER/A TÈCNIC/A (A2), i provisió definitiva del lloc de treball d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, mitjançant concurs oposició lliure, en execució d

Dimecres, 23 de de març de 2022 a les 15:00

Mitjançant Decret de Presidència 2022-0066 de data 14 de març de 2022, s’ha aprovat una nova convocatòria pública del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a (A2) i provisió definitiva del lloc de treball homònim, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Podeu accedir a tota la informació clicant aquí.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 22 d'abril de 2022

Darrera actualització: 23.03.2022 | 15:06