Ajuts a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable.

Dimecres, 15 de de desembre de 2021 a les 00:00

Subvencions per instal·lacions d’autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica i energia eòlica i per sistemes d’emmagatzematge, en tots els sectors – Reial Decret 477/2021 (Pla de recuperació, transformació i Resiliència, Next Generation).

1. Persones a qui van dirigides les ajudes:

 •  Persones jurídiques i agrupacions d’empreses
 • Persones físiques (autònoms) que realitzen activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats energètiques

​CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.

CNAE programa incentius 2: grups A01, excepte 017, B, C, D, E, F.

2. Actuacions subvencionables amb tecnologia fotovoltaica o eòlica:

 • Programa 1: Autoconsum en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa 2: Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa 3: Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors productius. Les persones físiques o autònoms, també poden ser beneficiaris dels ajuts del sector residencial.

3. Qui ha de presentar la sol·licitud de la subvenció?

La persona/empresa o entitat que serà la propietària de la instal·lació i pugui acreditar el pagament de les factures. L’actuació subvencionada ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.

4. Costos elegibles:

 • Inversió en equips, equipaments electromecànics, hidràulics i de control.
 • Costos execució d’obres, obra civil relacionada amb el projecte, costos de redacció de projectes o memòries tècniques, costos de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut de l’obra.
 • Sistemes elèctrics generals, de gestió, de monitorització i de mesures del recurs.
 • Costos de gestió de sol·licitud i justificació de l’ajut.

5. Costos no elegibles:

 • IVA (en els programes 1, 2 i 3).
 • Estudis impacte ambiental i costos de visats de projectes tècnics
 • Autoritzacions administratives, llicències, permisos, taxes, avals
 • Assegurances
 • Despeses financeres

6. Característiques: Règim de concessió per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 • Termini de sol·licitud: des de les 9h del 15/12/2021 al 31/12/2023, o fins exhaurir el pressupost.
 • Inici de l’actuació: Programes 1, 2, 3: després de la sol·licitud Programes 4 i 5, 6: després del 30/06/2021

7. Import subvenció:

La subvenció es calcula com un percentatge sobre el total dels costos subvencionables:

Fotovoltaica: Màxim

 • Petita empresa: 35%

 • Mitjana empresa: 25%

 • ​Gran empresa: 15%

Emmagatzematge: Màxim

 • Petita empresa: 65%

 • Mitjana empresa: 55%

 • Gran empresa: 45%

Ajut addicional per a programes 1 i 2: municipis fins a 5.000 euros habitants: + 5%

Per més informació aquí 

Podeu presentar la sol·licitud aquí

Darrera actualització: 15.12.2021 | 10:06