Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (Convocatòria 2024)

Dimecres, 15 de maig de 2024 a les 00:00

Objectiu: Facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l'autoocupació. 

Beneficiaris: Joves de 18 a 29 anys (inclosos) inscrits al Programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d'alta com a autònoms. 

Termini: fins al 15 de juliol de 2024.  

Línies de subvenció

 • Línia 1: Per joves amb domicili fiscal en micropobles de Catalunya (municipis amb menys de 500 habitants).
 • Línia 2: Per joves amb domicili fiscal fora dels micropobles de Catalunya.

 

Actuacions subvencionables

Iniciar l'activitat com a autònom i mantenir-se d'alta durant 18 mesos ininterromputs.

 

Requisits

 • Estar inscrit com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil.
 • Tenir entre 18 i 29 anys.
 • Haver iniciat l'activitat econòmica com a autònom dins el període establert.
 • Elaborar un pla d'empresa sòlid.
 • No estar contractat per compte d'altri durant el període subvencionable.
 • Mantenir l'activitat econòmica de manera ininterrompuda durant 18 mesos.
 • Complir altres requisits específics de la convocatòria.
 • Quantia de la subvenció
 • Fins a 15.876 euros per persona sol·licitant.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de juliol de 2024.

 

Documentació necessària

 • Declaració d'alta al cens d'empresaris.
 • Sol·licitud de transferència bancària.
 • Acreditació d'inscripció al Programa de Garantia Juvenil.
 • Certificat d'alta a la mútua (per a professionals col·legiats).
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb les administracions tributàries i la Seguretat Social.
 • Informe de Vida Laboral.
 • Sol·licitud d'Alta, Baixa o Variació de dades en el RETA.
 • Document Nacional d'Identitat.
 • Certificat de discapacitat (si escau).
 • Pla d'Empresa.

 

🔗 Més informació i sol·licituds: [enllaç]

 

Aprofita aquesta oportunitat i inicia la teva activitat com a autònom amb suport econòmic!

Darrera actualització: 15.05.2024 | 21:02