Expedients a exposició pública

 • Exposició pública del Compte General 2022 del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 14/08/2023

  Anunci del Compte General del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2022 amb els corresponents documents consultables.

  En exposició pública fins: 6 de setembre de 2023.

 • Aprovació inicial del Pla d'actuació comarcal per a 2023-2026. 02/06/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès, durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En exposició pública fins: 14 de juliol de 2023.

  Finalitzat el tràmit d’informació pública haurà de ser aprovat definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50
Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50