Expedients a exposició pública

 • Aprovació inicial del Pla d'actuació comarcal per a 2023-2026. 2 de de juny de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès, durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En exposició pública fins: 14 de juliol de 2023.

 • Aprovació inicial del Reglament orgànic comarcal. 2 de de juny de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Comarcal del  Consell Comarcal del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Reglament Orgànic Comarcal del  Consell Comarcal del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En exposició pública fins: 14 de juliol de 2023.

 • Aprovació inicial del Pla d'acció d'envelliment Quilòmetre Zero del Moianès. 21 de d’abril de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 3 d’abril de 2023, va aprovar inicialment el document del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En exposició pública fins: 9 de juny de 2023.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50
Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50