Prestació extraordinària per a professionals de la cultura afectats econòmicament per la COVID-19

Dissabte, 13 de de juny de 2020 a les 00:00

Dilluns dia 15 de juny sobre el termini per sol·licitar la prestació extraordinària per a professionals de la cultura afectats econòmicament per la COVID-19.

El termini per a sol·licitar la prestació restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressuspostària que té destinada. 

- Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya. 

Poden demanar-los els treballadors i treballadores per compte propi o per compte aliè que acreditin haver patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingresssos econòmics per raó de la Covid-19. 

El termini per a sol·licitar la prestació restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressuspostària que té destinada. 

Es tracta d’una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva  fins a l’exhauriment del pressupost de 5.000.000 d'euros, aportats al 50% pels dos departaments. Aquest ajut serà d’un import equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d’inactivitat entre el 14 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97€ dia), amb un import màxim de 1.024,38 euros.

Per poder ser beneficiari de l’ajut cal ser major de 18 anys i estar empadronat a Catalunya. Cal haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l'any 2019. També és indispensable no haver obtingut cap tipus d'ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament l'import del salari mínim interprofessional.

Darrera actualització: 13.06.2020 | 14:15