Peticions rebudes i resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública

En aquest apartat s'informa de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de drets d'accés: 

 

ANY 2023

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
16/11/2023

Accés als exàmens teòrics i pràctics a borses de treball o places convocants a l'administració pública. Sol·licitud dels exàmens teòrics i pràctics d'admnistratiu i auxiliar administratiu corresponents a les convocatòries de la seu, durant el període comptés entre l'any 2019 i 2023, amb les seves respostes. 

______________________________

Se li dóna resposta.
20/10/2023

Derivació per part del Departament d'Educació de sol·licitud d'informació pública on es demana informació sobre menjadors escolars. Un cop analitzada la informació sol·licitada, s'ha constatat que són els consells comarcals els competents en la matèria per delegació del Departament d'Educació. 

________________________________

Es dona resposta a la sol·licitud derivada.
27/03/2023

Aconseguir el mapa dels camins forestals privats del Moianès per un estudi cartogràfic. 

________________________________

Se li dóna resposta
24/02/2023

Demana concretar l'agenda del màxim responsable de l'entitat del mes de gener i febrer de 2023, amb la identificació de les persones o entitats amb qui ha mantingut contacte i el motiu de la reunió, d'acord amb l'agenda. Demana que preferentment sigui en un full de càlcul o equivalent o, en tot cas, en format reutilitzable. 

_________________________________

Se li fa arribar un document de full de càlcul amb la informació sol·licitada.

 

ANY 2022

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
23/12/2022 Reclamació còpia dels enunciats i solucionaris d'un procés de selecció Se li dóna resposta*
14/09/2022 Sol·licitud proves i criteri de correcció borsa de treball Se li dóna resposta*
13/09/2022 Sol·licitud proves examen plaça Consell Comarcal  Se li dóna resposta*
24/04/2022 Demana la solució de l'examen plaça d'enginyer tècnic A2 Se li dóna resposta*
28/03/2022 Reclamació d'una informació derivada d'una sol·licitud de dret d'accés a la informació: proves teòriques  i pràctiques del procés sel·lectiu Tècnic/a d'Administració General TAG Se li dóna resposta*
19/03/2023 sol·licita els exàmens teòrico-pràctics del procés sel·lectiu d'enginyer tècnic  Se li dóna resposta*
09/03/2022 Còpia de les preguntes de l'examen i si es possible bàrems de correcció de la convovatòria d'intervenció Se li dóna resposta*
28/02/2022 Petició d'examen complert de la plaça d'enginyer/a tècnic/a Se li dóna resposta*
13/02/2022 Dret d'accés a les proves teòriques i pràctiques del procés de tècnic/a d'Administració General TAG Se li dóna resposta 
11/02/2022 Sol·licita la documentació en relació al projecte Escorxador modular del Moianès Enviat enllaç a la informació i documentació que es troba a exposició pública
07/02/2022 Sol·licitud d'enunciat i soclucionari part teòrica-pràctica de la prova d'enginyer/a tècnic/a Se li dóna resposta *
27/01/2022 Sol·licitud examen de dos processos selectius: tècnic Administració general i interventor Se li dóna resposta *
14/01/2022 Nombre de persones ateses en total i nombre de consultes sobre violència masclista durant el 2020 i 2021  a l'oficina SIAD  Enviada informació de la memòria de resultats del servei. 

*L'any 2022 hi han hagut molts demandes relacionades amb processos selectius, examens, solucionaris... tota aquesta informació és troba en el següent enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal del Moianès i es consultable: https://www.ccmoianes.cat/el-consell/convocatories-de-personal/proves-de-diverses-convocatories-de-processos-selectius/ . En aquest apartat podreu consultar les proves de diferents convocatòries per cobrir llocs de treball al Consell Comarcal del Moianès.

 

ANY 2021

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
05/05/2021 Relació de les campanyes institucionals l'any 2020, amb identificació de cost, mitjans utilitzats i adjudicatari de cadascuna Resposta, no s'han realitzat campanyes institucionals en aquest període
20/10/2021 Llista detallada amb totes les direccions electròniques dels representats polítics i dels partits polítics de la comarca representats al Consell Coamrcal  Enviats enllaços de la pàgina web on pot consultar aquesta informació
23/09/2021 Desglòs de les despeses justificades amb factures incloses del destí dels diners percebuts per cada grup polític del Consell comarcal del Moianès des de juny 2019 a juny de 2021 Es respon a la sol·licitud indicant que a data de la notificació (22/12/2021) el Consell Comarcal del Moianès no ha realitzat, des de la seva posada en funcionament, cap pagament als grups polítics del Consell. 

 

ANY 2020

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
16/10/2020 Còpia o enllaç de la publicació del Pla de polítiques d'igualtat de gènere comarcal Enviada la informació sol·licitada
16/10/2020 Demana tenir accés als enunciats de les proves realitzades d'administratiu/va realitzades el 2 de setembre de 2020 Enviat l'enllaç amb les bases 


 

Darrera actualització: 08.03.2024 | 17:47
Darrera actualització: 08.03.2024 | 17:47