Peticions rebudes i resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública

En aquest apartat s'informa de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de drets d'accés: 

ANY 2022

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
11/02/2022 Sol·licita la documentació en relació al projecte Escorxador modular del Moianès Enviat enllaç a la informació i documentació que es troba a exposició pública
14/01/2022 Nombre de perones ateses en total i nombre de consultes sobre violència masclista durant el 2020 i 2021 a l'oficina SIAD Enviada informació de la memòria de resultats del servei

 

ANY 2021

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
05/05/2021 Relació de les campanyes institucionals l'any 2020, amb identificació de cost, mitjans utilitzats i adjudicatari de cadascuna Resposta, no s'han realitzat campanyes institucionals en aquest període
20/10/2021 Llista detallada amb totes les direccions electròniques dels representats polítics i dels partits polítics de la comarca representats al Consell Coamrcal  Enviats enllaços de la pàgina web on pot consultar aquesta informació
23/09/2021 Desglòs de les despeses justificades amb factures incloses del destí dels diners percebuts per cada grup polític del Consell comarcal del Moianès des de juny 2019 a juny de 2021 Es respon a la sol·licitud indicant que a data de la notificació (22/12/2021) el Consell Comarcal del Moianès no ha realitzat, des de la seva posada en funcionament, cap pagament als grups polítics del Consell. 

 

ANY 2020

Data petició Petició rebuda Resolucions emeses
16/10/2020 Còpia o enllaç de la publicació del Pla de polítiques d'igualtat de gènere comarcal Enviada la informació sol·licitada
16/10/2020 Demana tenir accés als enunciats de les proves realitzades d'administratiu/va realitzades el 2 de setembre de 2020 Enviat l'enllaç amb les bases 


 

Darrera actualització: 20.05.2022 | 16:52
Darrera actualització: 20.05.2022 | 16:52